Bibliografia

Główne motto przyświecające tej stronie głosi: “Subiektywnie o tym, co robić i zobaczyć w Warszawie”.

Właśnie w ten sposób piszemy o wszystkich atrakcjach Warszawy. Subiektywnie, o tym co lubimy robić i co w naszym odczuciu warto zobaczyć. Są jednak pewne informacje, które pojawiają się w artykułach lub nawet całe artykuły, które są prawdą historyczną, faktami, wiedzą powszechną. Naszym obowiązkiem zatem jest potwierdzenie rzetelności tych informacji. Aby artykuły na blogu nie były stawiane na równi z hasłami encyklopedycznymi, nie stosujemy przypisów bibliograficznych w samych wpisach. Postanowiliśmy, że wszystkie książki, artykuły, publikacje, z których korzystamy do przekazania informacji, będą na bieżąco uzupełniane w tym oto dziale.

Książki

Chlebowski Bronisław, “Warszawa za książąt Mazowieckich”; Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 1911;
Davies Norman, “Boże Igrzysko”; wyd Znak, Kraków 2010;
Kopczewski Jan Stanisław, “Osiem Herbów Warszawy”; Dom Wydawniczy Ankar, Warszawa 1990;
Król Aleksander, “Zamek Królewski w Warszawie”; Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969;
Królikowski Lech, “Warszawa. Dzieje fortyfikacji”; wyd Trio, Warszawa 2015;
Lewicka Maria, “Atlas Architektury Starego Miasta w Warszawie”; wyd Arkady, Warszawa 1992;
Poliński Józef, “Grochów – przedmurze Warszawy w dawniejszej i niedawnej przeszłości”; wyd Towarzystwo Przyjaciół Grochowa 1938;
praca zbiorowa pod red. Olgierda Puciaty, “Szkice staromiejskie”; wyd Sztuka 1955;
praca zbiorowa pod red. Stefana Kieniewicza, “Dzieje Warszawy tom II: Warszawa w latach 1526-1795”; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1984;
Trybuś Jarosław, “Przewodnik po warszawskich blokowiskach”; Księży Młyn Dom Wydawniczy; Łódź 2018;
Zieliński Jarosław, “Atlas dawnej architektury i placów Warszawa, tom 11”; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami; Warszawa 2005;