Bródno

Park Rzeźby

Galeria sztuki nowoczesnej na otwartej przestrzeni, czyli Park Rzeźby. To wkomponowane w przestrzeń Parku Bródnowskiego, przez współczesnych artystów, formy sztuki – “rzeźby”, bo nie zawsze przybierają one postać stałą. Są to ekspozycje słuchowe lub wizualne. […]

Muzeum Pragi

Dziś Praga to jedna z dzielnic Warszawy. W swojej historii była też osadą, wsią, jurydyką, a nawet miastem. Dzieliła się na Pragę Książęcą i Biskupią, dziś na Północ i Południe. Wycierpiała przez lata bardzo wiele. […]

Muzeum Wódki

Muzeum wódki Gdyby spytać kogokolwiek na świecie, z jakim alkoholem kojarzy mu się Polska, z pewnością usłyszelibyśmy odpowiedź – wódka! Tym dziwniejsze jest to, że przez tyle lat w Warszawie nie mieliśmy żadnego miejsca, który […]

Centrum Pieniądza NBP

Nie ma w Warszawie lepszego miejsca, aby zrozumieć procesy ekonomiczne, poznać historię pieniądza i prześledzić jego znaczenie w gospodarce na przestrzeni wieków. Z inicjatywy zmarłego śmiercią tragiczną Sławomira Skrzypka, powstało w stolicy Centrum Pieniądza NBP, […]