Kolumna Zygmunta III Wazy

Pomnik króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym to symbol miasta. To jeden z najchętniej odwiedzanych pomników w stolicy, jak nie w całym kraju. To także najstarszy pomnik świecki w Warszawie! Postać polskiego króla umieszczono na wysokiej kolumnie, z której władca obserwował przybywających do Warszawy od strony Krakowskiego Przedmieścia. Według przesądu, szabla uniesiona w królewskiej…

Continue Reading

Jan Kiliński Monument

Shoemaker, guild master, councilor, participant in conspiracies, memoirist, colonel, and finally the leader of the townspeople during the Kościuszko Uprising. It's hard to count all the roles played by this Warsaw townsman in his life. However, they were so important, and at the same time symbolic, that today at Podwale stands a pedestal in his honor, i.e. Jan Kiliński Monument.

Continue Reading

Monument of Little Insurrectionist

Większość warszawskich pomników zostało wzniesionych by oddać hołd postaciom ważnym w odniesieniu do Warszawy oraz Polski. Na mieście natrafić można również na ‘bezimienne’ pomniki, które są hołdem dla całej społeczności lub grupy ludzi. Niewątpliwie do takich monumentów należy zaliczyć pomnik Małego Powstańca, upamiętniający dziesiątki tysięcy dzieci, które poniosły śmierć w trakcie okupacji i powstania warszawskiego….

Continue Reading

Pomnik Syreny na Rynku

“Jaki herb dać?” – duma Wars od świtu.“Jaki herb dać?” – duma i w przedwieczerz.Zakrzyknęły chórem dzieci i wnuki:“Herbem będzie Syrena z mieczem!W drugiej dłoni niech dzierży tarczę,która nasze miasto osłania!”I tak znowu nastał czas radości,odpoczynku i biesiadowania. Tak według legendy autorstwa Pań Honoraty i Doroty Chrościelewskich Sawa stała się herbem Warszawy. Legendy legendami, a…

Continue Reading

Nicolaus Copernicus Monument

Nicolaus Copernicus needs no introduction. The man who stopped the Sun and moved the Earth; creator of heliocentric theory and precursor of one of the greatest scientific revolutions in history. To this day, he remains one of the greatest Poles scholars, and monuments in his honor decorate many cities around the world.

Continue Reading