Gród Bródno

Gród Bródno Stare, czyli pierwsze zorganizowane osadnictwo na terenie dzisiejszej Warszawy

W czasach wczesnego średniowiecza na prawym brzegu Wisły ciągnęła się wielka Puszcza Bródzieńska, łącząca się z borami Nieporęckimi oraz Puszczą Dębską nad Mienią i Świdrem. Znajdowały się tu liczne strumienie, tworzyły tereny podmokłe na dużych obszarach. Największymi z nich były rzeki Skurcza i Ząza, zwana również Brodnią, a dziś uregulowana – Kanałem Bródnowskim. To właśnie tutaj wzniesiono gród Bródno, pierwszą osadę na terenie obejmującym współczesną Warszawę.

Gród Bródno powstał około połowy wieku X, ale nie przetrwał długo, bo już w pierwszych dziesięcioleciach XI w. został spalony, o czym świadczą badania archeologiczne, prowadzone tu w XX w. Gród pełnił funkcję ochronną dla mieszkańców osady, która rozciągała się aż do terenów dzisiejszej ulicy św. Wincentego i Malborskiej. Mieszkańcy trudnili się zbieractwem, rolnictwem i rzemiosłem. Uprawiali żyto, jęczmień, proso i różne warzywa, a także konopie na włókno i olej. Hodowano krowy, świnie, kozy, owce, konie i kury. Zbierano jeżyny, maliny, orzechy, tarninę i polowano na jelenie, tury, niedźwiedzie, zwierzęta futerkowe. Łowiono ryby. Wiadome jest, że wykonywanym rzemiosłem było głównie kowalstwo, garncarstwo, rogowiarstwo oraz tkactwo. Gród Bródno leżał na ważnym szlaku handlowym z Rusi Kijowskiej na zachód. W związku z tym produkcja zaspakajała potrzeby nie tylko mieszkańców osady, ale również wykorzystywana była w handlu wymiennym. Majdan grodowy miał wymiary około 47 x 40 metrów. Gród został wzniesiony na wydmie i umocniony był drewniano-ziemnymi wałami. Od południa prowadziła do niego drewniana brama. Jak wspomniano wyżej, na co dzień nie był użytkowany, choć wcześniej sądzono, że była to siedziba lokalnej administracji. Ostatnie badania jednak nie potwierdziły istnienia wewnątrz grodu siedziby pana grodowego, a więc nie pełnił on funkcji obronnych, ani militarnych. Dlatego też, gdy odbył się któryś z najazdów Litwinów, a być może Jadźwingów czy Prusaków, gród został spalony. Nie zdecydowano się go odbudować, jednak mieszkańcy korzystali z osady jeszcze przez dłuższy czas. Tereny Bródna stanowiły następnie majątek książęcy rodziny Piastów, a w 1414 roku nazwa Bródno po raz pierwszy zostaje podana w źródle pisanym.

 

Osada dzisiaj

W XX wieku zasadzono Lasek Bródnowski, a po kolejnych badaniach archeologicznych przeprowadzonych pod koniec XX wieku, przygotowano plan prezentacji grodu na Bródnie. Została wytyczona polana edukacyjna z tablicami informacyjnym na temat średniowiecznego grodu, po którym pozostał do dziś wał ziemny. Wciąż pojawiają się różne plany odbudowy grodu, stworzenia skansenu, bądź też budowy pawilonu informacyjnego w tym miejscu, na razie jednak kończy się na planach. Może w niedalekiej przyszłości przyjdzie nam zwiedzić odtworzony gród z czasów pierwszych Piastów. Bądź co bądź jest to zalążek osadnictwa na terenie dzisiejszej Warszawy. Na chwilę obecną, pozostaje nam udać się do Muzeum Archeologicznego, w którym znajduje się interaktywna tablica informacyjna dot. osady, a także makieta przedstawiająca Gród Bródno. W okolicach grodu odbywają się pokazy i turnieje rycerskie, a także rekonstrukcje ukazujące życie średniowiecznych ludzi.

 

 

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o