Zdrój króla Stanisława Augusta

Nieopodal Cytadeli znajduje się ciekawa budowla w stylu neogotyckim. Na Nowym Mieście, nieopodal Parku Traugutta stoi dawny zdrój królewski, wybudowany jeszcze w XVIII wieku na polecenie Stanisława Augusta. Zabytek ten przetrwał burzliwe dzieje tej części miasta: burzenia Pólkowa pod budowę Cytadeli oraz zrównanie z ziemią Nowego Miasta po Powstaniu Warszawskim. 

 

Adres: okolice Parku Traugutta, od strony ulic Zakroczymskiej

Data powstania: 1771, przebudowa 1836

Architekt: Jakub Fontana, przebudowa Henryk Marconi

Styl: neogotyk

 

W dawnych latach, w początkach istnienia miasta, mieszkańcy Nowej Warszawy czerpali wodę ze studni oraz okolicznych zdrojów. Obfitujące w strumienie tereny na północ od miasta były idealnym miejscem na pobór wody. W roku 1771 król Stanisław August Poniatowski zlecił swemu wspaniałemu architektowi Jakubowi Fontanie obudowę źródła. Na wystawionej tu budowli znalazła się tablica pamiątkowa, która przetrwała do czasu dzisiejszego. Jej treść głosi: 

„STANISLAUS AUGUSTUS PROSPICIENDO PUBLICAE SALUBRITATI HUNC FONTEM RESTAURARI JUSSIT. ANNO MDCCLXXI”

„Stanisław August w trosce o zdrowie publiczne rozkazał źródło odnowić w roku 1771″

 

Podczas budowy wspomnianej już Cytadeli zdrój zasypano, ale po kilku latach został odkopany. W roku 1836 inny słynny architekt warszawski – Henryk Marconi – nadał budowli charakter neogotycki. Budowlę restaurowano również w latach: 1851-60; 1932-33 i 1959. Od roku 1965 wpisany jest do Rejestru Zabytków.

 

Komentarze

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment